7 divů ,,Nového" Světa

27. listopadu 2008 v 21:01 | Sheily |  About the wOrLd!!!
1. z divů-Machu Picchu

Asi 400 metrů nad řekou Urubamba v peruánských Andách leží na horském sedle kultovní místo, které bylo dlouho zapomenuté. Říká se mu Machu Picchu. Jméno je ale vypůjčené od nedaleké hory, protože nikdo neví, jak se toto místo skutečně jmenovalo. Když je objevil v roce 1911 Hiram Bingham, archeolog z Yaleské univerzity, domníval se, že nalezl bájné město Vilcabamba. Tam se uchýlili povstalečtí Inkové a tam také přežili 36 let poté, co Španělé zapudili jejich posledního krále z Cuzka. Bingham byl pohledem, který se mu naskytl, nadšen a své dojmy zaznamenal takto: "Začínal jsem chápat, že tyto zdi se sousedním polokruhovým chrámem... patří k nejkrásnějším kamenným stavbám, které svět kdy viděl, a dech se mi tajil."
Neuvěřitelně krásná, rozervaná, a přitom čímsi harmonická scenerie Machu Picchu a okolí je ukázkou asi nejdokonalejšího sepětí vyspělé lidské kultury s okolním prostředím - minimálně co se architektury začleněné do nepřístupné krajiny týče. Zřícené incké svatyně vytvářejí s horským reliéfem dokonalý kompoziční celek. Jenže ze studia některých aspektů inckého náboženství, či lépe řečeno kosmologie, vyplývá, že u Inků bylo sepětí s přírodou daleko intenzivnější, než jsme si schopni při prostém obdivování dochovaných památek představit. Jak asi toto mysteriózní místo, které v současnosti ohromuje každoročně statisíce novodobých poutníků, muselo působit na původní obyvatele And, pro něž měla jeho poloha hluboký mysticko-náboženský význam?


A co vlastně Machu Picchu je? Celá řada vědeckých pokusů o objasnění, proč Machu Picchu vzniklo na tak odlehlém místě, proč bylo ušetřeno ničivého vpádu Španělů a proč bylo nakonec bez boje opuštěno, se ukázala jako neúspěšná. Vše se odvíjí od skutečnosti, že nám incká civilizace nezanechala žádná písemná svědectví (Inkové neznali písmo v našem slova smyslu) a že vpád Evropanů byl příliš rychlý a příliš destruktivní. Ke stále nejčastěji citovaným, dnes již ale vyvráceným mýtům patří, že Machu Picchu bylo chrámem slunečních panen, útočištěm posledních Inků, anebo snad dokonce rodištěm zakladatele incké dynastie. Jiné prameny považují Machu Picchu za jakousi inckou "univerzitu náboženství".

Zdá se, že Machu Picchu bylo v prvé řadě náboženským kultovním místem. Kdy vzniklo, se dodnes přesně neví. Předpokládá se však, že bylo postaveno v polovině 15. století, v období, kdy se říše Inků rozšiřovala a podrobovala si okolní indiánské národy. Podle odhadů tu žilo kolem tisíce lidí a kostry, které byly nalezeny, vzbuzují domněnku, že podle ženského obyvatelstva byl desetkrát vyšší než mužského. Tato skutečnost podporuje teorii, že Machu Picchu bylo centrem uctívání Slunce, kde žily hlavně Sluneční panny.


Na velký význam, který Slunce v této svatyni mělo, poukazuje i Intihuatana (což znamená v řeči Quechů místo, na kterém je připoutáno Slunce). Tato zvláštně tvarovaná kamenná skulptura sloužila možná jako astronomická observatoř. Nikde na světě není podobný komplex, ale předpokládá se, že se tu prováděly důležité propočty slunečních fází. Zdá se, že také souvisí s kultem v době zimního slunovratu, při němž se vyvolával návrat Slunce. Astronomická pozorování se pravděpodobně prováděla i ze Sluneční věže. Je to budova ve tvaru podkovy a má okno, do kterého padaly sluneční paprsky v době zimního slunovratu. Na kult Slunce poukazuje také Chrám tří oken, v jehož středu se nachází vzpřímený kámen, který má vztah k uspořádání oken. Ví se také, že Inkové měli sluneční slavnost. Jmenovala se Inti Raymi a konala se v době letního a zimního slunovratu.


Machu Picchu byl velkolepý komplex se zahradami, terasami, kultovními budovami a paláci. Byly tu vodní kanály, studně a lázně a pěstovala se kukuřice, brambory a zelenina. Terasy, založené na různých rovinách, byly vzájemně propojeny systémem schodišť. Místo, které zůstalo španělským dobyvatelům utajeno, bylo kdysi z neznámých důvodů opuštěno. Možná že byla důvodem občanská válka nebo zhanobení svatyně, o tom se však můžeme jen dohadovat.


Zručnost, s níž byly sestavovány bílé žulové kvádry, aniž se přitom používala malta, je opravdu fascinující. Pečlivě otesané kameny do sebe s perfektní přesností zapadají a tvoří jednotné, velice stabilní stěny, na nichž jsou spáry sotva patrné. Když Bingham objevil Machu Picchu, bylo místo už celá staletí opuštěné a zarostlé džunglí. Musel nejprve místo vyčistit, rozpad se ale překvapivě udržel v mezích. Někdy se tvrdí, že toto stavební dílo nemůže pocházet od Inků. Že prý sice dosáhli vysokého kulturního stupně, ale nevyvinuli žádné techniky na dopravování těžkých materiálů z jednoho místa na jiné. Některé teorie předpokládají, že spolupůsobily mimozemské bytosti. Prostším vysvětlením by bylo připsat toto stavební dílo nějaké ještě ranější kultuře. Místo dává hádanky a zanechává nezodpovězené otázky. Jisté je jen to, že nikdo neví, jak Machu Picchu opravdu vzniklo.

2. z divů-Socha Krista Spasitele v Brazílii


Dalším ze 7 nových divů světa byla obyvateli celé planety zvolena světoznámá socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru v Brazílii. S myšlenkou postavit velkou náboženskou památku si začal pohrávat katolický kněz Pedro Maria Boss už v 50. letech 19. st. Jeho plány byly však uskutečněny až o několik desítek let později. Iniciátorem celé stavby byla v roce 1921 arcidiecéze Rio de Janeira, která získala velkou část finančních prostředků na stavbu od věřících z města ve veřejné sbírce. Impozantní dílo vzniklo díky spolupráci místního projektanta Heitora da Silva Costy a francouzského sochaře Pala Landowskiho. Stavba probíhala v letech 1926 - 1931 a ke slavnostnímu odhalení sochy došlo 12. října 1931. Socha stála 250 000 dolarů, což bylo v té době opravdu velké množství peněz.

kristus_spasitel_rio_7divu.jpg

Monumentální symbol celé Brazílie stojí na vrcholu sedmi set metrové hory Corvovado, samotná socha je pak navíc vysoká téměř 40 metrů. Z této výše hledí Kristus na slavné karnevalové město a rozpíná své třicetimetrové paže jakoby vítal a přijímal k sobě všechny poutníky, kteří sem přicházejí. Železobetonová konstrukce mohutné stavby váží přes 1000 tun. Kámen na vnější obložení sochy se dovážel až z dalekého Limhamnu ve Švédsku.
3. z divů-Koloseum


koloseum_7divu.jpgV prvních stoletích po Kristu dějiště gladiátorských her i aranžovaných námořních bitev, dnes jedna ze starověkých dominant Říma, to je Koloseum. Obrovský amfiteátr, ve své době největší stavba Římské říše, po staletí chátral a kámen z jeho zdí se stal surovinou na stavbu mnoha domů ve městě. Dnes se na jeho torzo jezdí dívat miliony turistů ročně. Není divu, Koloseum, ačkoliv už nedosahuje své bývalé mohutnosti, stále působí úctyhodně. Rozbořená podlaha amfiteátru ukazuje důmyslný systém chodeb pod povrchem, kde byli dříve zavíráni otroci a chovány šelmy. Koloseum bývalo v době jeho největší slávy dokonce možné zatopit vodou a předvádět lodní bitvy.

4. z divů-Skalní město Petra

skalni_mesto_petra_7divu.jpgJordánské skalní město Petra kdysi obývalo 30 tisíc lidí, dnes jeho ulice a soutěsky okupují turisté. Mezi 1. a 3. stoletím před Kristem vytesal národ Nabatejců do rudých pískovcových skal město, které staří Římané popisovali jako "kosmopolitní město plné krásných paláců a zahrad, nad kterými bděl osvícený král". Do pískovce je mezi skálami vytesán chrám, hrobky i amfiteátr. Město se rozvíjelo až do 7. století po Kristu, kdy ho postihlo devastující zemětřesení. Petru potom lidé opustili a upadla v zapomnění, její existenci místní beduíni tajili. Bylo to tak až do doby, kdy ji v roce 1812 pro západní svět znovuobjevil švýcarský plukovník Johann Ludwig Burckhardt.

5. z divů-Velká Čínská zeď

velka_cinska_zed_7divu.gifVelká čínská zeď, Čchang-čcheng, doslova Dlouhá zeď je starý systém opevnění táhnoucí se po hřebenech hor napříč severní Čínou. Už od 13. století bylo jejím cílem chránit čínské území před nájezdy Mongolů. Do 17. století byla zeď začínající v Šanghaji a končící v Ťiajukuanu dostavěna do ohromující délky 6 700 kilometrů. Táhne se tak přes území Číny od Mandžuska až k poušti Gobi, na některých místech zeď vytváří odbočky a jinde je přerušena, přesto se většina z mohutného opevnění zachovala. Na různých místech Číny je zeď stavěna z různého materiály, od udusané zeminy obestavěné vápencem až po pálené cihly nebo žulu. Zeď kromě funkce hradeb sloužila i jako skladiště zbraní, kasárna a velitelství jednotlivých pozorovacích věží, kterých je po celé stavbě rozeseto na 25 tisíc. Přes svoji spolehlivost byla Velká čínská zeď překonána, když přes ni na území Číny pronikli bojovníci mongolského velitele Čingischána.

6. z divů-Tadž Mahál

taj_mahal_7divu.jpgAsi 20 tisíc dělníků pracovalo 20 let na stavbě pravděpodobně nejznámější indické památky, mauzoleu nazvaném Tádž Mahal. V 17. století nechal indický vládce mogul Šáhdžáhán monumentální pomník postavit jako hrobku pro svoji milovanou ženu, která zemřela při porodu jejich čtrmáctého dítěte. Mohutnou stavbu z bílého mramoru zdobenou drahokamy a polodrahokamy navrhl perský architekt Istad Usa a údajně se na jejím zdobení podíleli i mistři z Benátek a Francie. Čtyři menší a jedna velká kopule pomníku se odráží i na hladině uměle vytvořeného vodního kanálu. Dříve měl Tádž Mahal stříbrné dveře a zábradlí ze zlata, ty ale postupně rozkradli zloději, kteří si dají práci i s vylamováním drahokamů z fasády mauzolea.

7. z divů-Chichén Itzá

chichen_itza_7divu.jpgV severní části mexického poloostrova Yucatán leží jedno z největších mayských měst Chichén Itzá. Tajemné místo bylo založeno pravděpodobně v 6. století a po dvou stech letech opuštěno, později ho obydlili Mayové z kmene Itzá. Město dosáhlo nebývalého rozmachu, o kterém dodnes svědčí dochované chrámy připomínající pyramidy, observatoř, míčové hřiště a další stavby. Asi nejznámější stavbou z celého komplexu je Kukulkánova pyramida, známá i jako chrám Opeřeného hada nebo El Castillo. Devítistupňová pyramida má půdorys čtverce a je sestavena z devíti teras. V den jarní a podzimní rovnodennosti dopadají sluneční paprsky na schodiště pyramidy tak, že budí dojem plazícího se hada.

zdroj z většiny:www.svet.ihned.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Alyra Alyra | Web | 28. listopadu 2008 v 13:21 | Reagovat

Je to krásný. Tan Kristus je nej!

2 aninka (O-o) tve SB aninka (O-o) tve SB | Web | 29. listopadu 2008 v 14:49 | Reagovat

stejně ty lidi co to stavěli museli bejt nějaký vyjímečný ptž já bych to v živote nedokázala ;-) takový veledíla...(ani si to nedokazu predstavit jak to staveli a ete v jejich pdminkach zadny stroje, nic) ...sou to borci...

3 aninka (O-o) tve SB aninka (O-o) tve SB | Web | 29. listopadu 2008 v 16:50 | Reagovat

……..*..lovel…*

…..*..lovelovelo…*

…*..lovelovelove….*

..*.lovelovelovelove…*…………….*….*

.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*

*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*

*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*

.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*

..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*

…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*

…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*

……..*….lovelovelovelovelovelo…*

………..*….lovelovelovelove…*

……………*…lovelovelo….*

………………*..lovelo

Pošli tohle svím SBénkum a oni ti to oplatí!!!:-* =* :=*

4 aninka (O-o) tve SB aninka (O-o) tve SB | Web | 29. listopadu 2008 v 16:57 | Reagovat

jak se vede :)

...oooO...................

.....(....)...Oooo........

......)../.....(....).........

.....(_/.......)../...........

...............(_/............

...BYLA........JSEM...

..........TUUU.............

................................

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama